For Queires: 9480280401 / 08183-265476 (available from 11:00 am to 7:00 pm)

Welcome to Akshara Prakashana Website!

ಝೆನ್

Availability: In stock

Rs.90.00
OR

ಝೆನ್</p>
        </div>

        <div class=

Details

ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದ ಹಲವು ಶಾಖೆಗಳು ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಕ್ರಮೇಣ ಚೀನಾ ಜಪಾನುಗಳಿಗೆ ವಲಸೆಹೋಗಿ ನಿಂತವು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಪುನಃ, ಶಾಖೆ ಉಪಶಾಖೆಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡನೆಗೊಂಡು ಹಬ್ಬಿಕೊಂಡವು. ಅಂಥವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದ್ದು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಬಾಳಿಕೊಂಡುಬಂದದ್ದು ‘ಝೆನ್’. ಇತರ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಧರ್ಮಗಳಂತೆ ಝೆನ್, ತರ್ಕಶುದ್ಧವಾದ ಸುಸಂಬದ್ಧವಾದ ಬೌದ್ಧಿಕ ತತ್ವ-ಸಿದ್ಧಾಂತವಲ್ಲ. ಶಾಸ್ತ್ರ-ಶಾಸನಗಳ, ವಿಧಿ ನಿಷೇಧ ನೀತಿಗಳ ನಿಷ್ಕೃಷ್ಟ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಬದ್ಧವಾದದ್ದಲ್ಲ. ಝೆನ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ಕೊಡುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ. ಝೆನ್‌ಗೆ ಆಧಾರಗ್ರಂಥಗಳಿಲ್ಲ. ಝೆನ್‌ನ ಪರಂಪರೆಯೆಂದರೆ ಆಗಾಗ ದಾಖಲಾಗುತ್ತ ಬಂದಿರುವ ಒಗಟು-ಮುಂಡಿಗೆ-ಸಂವಾದ-ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಮಾತ್ರವೆ. ಇಲ್ಲಿ, ಝೆನ್‌ನ ಕೆಲವು ಕಥೆ-ಪ್ರಸಂಗ-ಸಂವಾದ-ಒಗಟು-ಮುಂಡಿಗೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇವೇ-ಝೆನ್‌ಗೆ ತೋರುಬೆರಳುಗಳು.

Additional Information

Name in English Zen
ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು ಕೆ.ವಿ. ಸುಬ್ಬಣ್ಣ
Author Name K.V. Subbanna
Translator/Editor No
ಅನುವಾದಕ/ಸಂಪಾದಕ No
Weight (in grams) 72.0000
No. of Pages 80
Year of Publication 1st Edition- 1985, 4th Edition- 2016
Binding Paperback
Size of Book (in inches) 7.0" x 5.0"
Table of Contents Not available.

Download Free Article