Categories
ಮಾಧ್ಯಮ-ಮಾರ್ಗ
ಮಾಧ್ಯಮ-ಮಾರ್ಗ
ಎನ್. ಮನು ಚಕ್ರವರ್ತಿ
₹350.00
ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಿನೆಮಾ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತ -- ಈ ಮೂರು ಮಾಧ್ಯಮಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಗವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮನು ಚಕ್ರವರ್ತಿಯವರ ಈ ಪುಸ್ತಕವು ಇವ..
ಸಂಗೀತ ಸಂವಾದ
ಸಂಗೀತ ಸಂವಾದ
ಭಾಸ್ಕರ ಚಂದಾವರ್ಕರ್ - ವೈದೇಹಿ
₹140.00
ಸಂಗೀತವೆಂಬ ಅಮೂರ್ತ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ಕುರಿತು ಬರವಣಿಗೆಗಳು ಕಡಿಮೆ. ಇರುವ ಕೆಲವು ಕೂಡ ಶಾಸ್ತ್ರ-ಸಿದ್ಧಾಂತ-ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಕ..
Showing 1 to 2 of 2 (1 Pages)