Categories
ಕೊನೆಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ
ಕೊನೆಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ
ಡಿ. ವೆಂಕಟ ರಾವ್
₹35.00
ಈ ಜೀವನಚರಿತ್ರೆಯು ಆರಂಭವಾಗುವುದೇ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಒಂದು ಧರ್ಮಸಂಕಟದಿಂದ. ಈ ಕಥನದ ಮುಖ್ಯಪಾತ್ರವಾದ ರಾಣೀ ನರಸಿಂಹ ಶಾಸ್ತ್ರಿ..
Showing 1 to 1 of 1 (1 Pages)