Categories
ನಾಣೀಭಟ್ಟನ ಸ್ವರ್ಗದ ಕನಸು
ಈ ಸಂಕಲನದಲ್ಲಿ ಮೂರು ನಾಟಕಗಳು ಸಂಕಲಿತವಾಗಿವೆ- ‘ನಾಣೀಭಟ್ಟನ ಸ್ವರ್ಗದ ಕನಸು’, ‘ಮೃಗ ಮತ್ತು ಸುಂದರಿ’ ಮತ್ತು ‘ಗೊಮ್ಬೆರಾ..
ಬೆಳಕಾಯಿತು ಕರ್ನಾಟಕ
₹275.00
ವಿದ್ಯುತ್ ಆಗಮನ ಶತಾಬ್ಧಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು, ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಯಿತ..
Showing 1 to 2 of 2 (1 Pages)