Categories
ಚಿರೇಬಂದಿ ವಾಡೆ
ಆಧುನಿಕ ಭಾರತದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಾಟಕಕಾರರಲ್ಲೊಬ್ಬರಾದ ಮಹೇಶ ಎಲ್ಕುಂಚವಾರ್ ಅವರ ಈ ನಾಟಕವು ಮೂಲತಃ ಮರಾಠಿಯಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾಗಿ ಕನ್..
Showing 1 to 1 of 1 (1 Pages)