Categories
ಎತ್ತ ಹಾರಿದೆ ಹಂಸ
₹70.00
೧೯೩೦ರ ದಶಕದ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದ ಮೂರು ವಿರಾಟ್ ಕಥನಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಈ ನಾಟಕ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದೆ. ..
Showing 1 to 1 of 1 (1 Pages)